Catherine Ashton

Poroshenko: The EU's agenda now revolves around Ukraine

Petro Poroshenko at 30 August Council
Subscribe to EurActiv: Catherine Ashton