Biden to tap ex-ambassador Gitenstein as EU envoy

President Joe Biden has nominated former US ambassador Mark Gitenstein to serve as ambassador to the European Union, the White House said on Tuesday (27 July).